Statnett

Status: Valid

Definition: Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og energidepartementet.

Updated: 17.06.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 962986633