Norwegian Offshore Directorate

Status: Valid

Definition: Sokkeldirektoratet skal bidra til størst mulig verdiskaping for samfunnet gjennom god og forsvarlig forvaltning av petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel. Direktoratet har også oppgaver i forvaltningen av CO2-lagring, havbunnsmineraler samt havbunnsdata knyttet til installasjon av vindturbiner til havs. Direktoratet deler og holder oversikt over data fra kontinentalsokkelen

Updated: 05.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 870917732