Setesdal

Status: Valid

Definition: Kartportalen Setesdal er et samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornes, Valle.

Updated: 02.01.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number:

Contact

Contact name: post@setesdal.no

E-mail address:

Norway digital member: Not set