Senter mot marin forsøpling

Status: Valid

Definition: Statlig forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet. Vårt overordnede mål er et renere hav gjennom redusert marin forsøpling.

Updated: 17.06.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 820327462