Norwegian Petroleum Directorate

Status: Valid

Definition: Oljedirektoratet (OD) er eit statleg fagdirektorat og forvaltingsorgan med overordna mål om å bidra til å skape størst mogleg verdiar for samfunnet frå olje- og gassverksemda gjennom forsvarleg ressursforvaltning med forankring i tryggleik, beredskap og ytre miljø.

Updated: 20.05.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 870917732