Norwegian Institute for Water Research

Status: Valid

Definition: NIVA er et miljøforskningsinstitutt som arbeider med forskning, undersøkelser, utvikling og utredninger knyttet til ferskvann, kyst og hav.

Updated: 19.06.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 991677275

Contact

Contact name: Jan Karud

E-mail address: Jan.karud@niva.no

Norway digital member: Yes