Norwegian Forest and Landscape Institute

Status: Superseded

Definition: Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet.

Updated: 04.05.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1


General Informasjon

Organization number: 970167641

Contact

Contact name: Hildegunn Norheim

E-mail address:

Norway digital member: No