Norwegian Institute for Cultural Heritage Research

Status: Valid

Definition: Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner.

Updated: 19.06.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 973633449

Contact

Contact name: Arild Njåstad

E-mail address: an@niku.no

Norway digital member: Yes