Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Status: Valid

Definition: Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging.

Updated: 19.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 970205039

Contact

Contact name: Eli Øydvin

E-mail address: eko@nve.no

Norway digital member: Yes