Norges orienteringsforbund

Status: Valid

Definition: Norges Orienteringsforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer orienteringsidrett og er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettslagene organiseres i orienteringskretser.

Updated: 02.01.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 971011491