Geological Survey of Norway

Status: Valid

Definition: NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge.

Updated: 18.11.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 970188290

Contact

Contact name: Janne Grete Wesche

E-mail address: janne.wesche@ngu.no

Norway digital member: Yes