Norwegian Communications Authority

Status: Valid

Definition: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet driver tilsyn med dem som tilbyr post- og teletjenester.

Updated: 05.02.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 974446871

Contact

Contact name: Stian Aamot

E-mail address: saa@nkom.no

Norway digital member: Yes