Norwegian Environment Agency

Status: Valid

Definition: Miljødirektoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Updated: 16.12.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 999601391