Norwegian Agriculture Agency

Status: Valid

Definition: Landbruksdirektoratet set landbruks- og matpolitikken ut i livet og er eit støtte- og utgreiingsorgan for LMD

Updated: 13.06.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 981544315