Knutepunkt Sørlandet

Status: Valid

Definition: Knutepunkt Sørlandet er et interkommunalt samarbeidsorgan for de sju kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Vennesla, Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Updated: 16.12.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number:

Contact

Contact name:

E-mail address:

Norway digital member: Not set