Haram og Sandøy

Status: Valid

Definition: Haram og Sandøy kommuner har inngått et kartsamarbeid. .

Updated: 02.01.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1


General Informasjon

Organization number:

Contact

Contact name: postmottak@haram.kommune.no

E-mail address:

Norway digital member: Not set