Gjøvik-Land-Toten

Status: Valid

Definition: Kartsamarbeidet Gjøvik - Land - Toten er et samarbeid mellom kommunene Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten.

Updated: 16.12.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number:

Contact

Contact name: kontakt@gjovikregionen.no

E-mail address:

Norway digital member: Not set