Geovekst

Status: Valid

Definition: Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon. Samarbeidet består av Statens vegvesen, Energi Norge ,KS (kommunesektorens organisasjon), Kartverket, Telenor, Landbruksdepartementet med underliggende etater og Norges vassdrags- og energidirektorat

Updated: 06.07.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: