Norwegian Directorate of Fisheries

Status: Valid

Definition: Fiskeridirektoratet skal bidra til å sikre rammebetingelsene for en lønnsom og bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring samt annet marint basert næringsliv.

Updated: 14.04.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 971203420