Finnmarkseiendommen

Status: Valid

Definition: FeFo er et eget rettssubjekt i Finnmark som forvalter grunn og naturressurser mv. som den eier i samsvar med Finnmarkslovens formål og reglene i loven.

Updated: 13.06.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 989480731

Contact

Contact name: Bjørn-Rikart Pedersen

E-mail address: brp@fefo.no

Norway digital member: Yes