Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DSBs ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik.

Status: Gyldig

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 30.11.2018 14:50:31


Generell informasjon

Organisasjonsnummer: 974760983

Dokumenter

Avtaledokument: Ikke angitt

Avtale godkjent år:

Kontaktperson

Kontaktperson: Karen Lie

E-postadresse: karen.lie@dsb.no

Norge digitaltmedlem: Ikke angitt