Directorate of Mining

Status: Valid

Definition: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven) og Bergverksordningen for Svalbard.

Updated: 03.06.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 974760282

Contact

Contact name: Askild Aaberg Hofsøy Olsen

E-mail address: askild.olsen@dirmin.no

Norway digital member: Yes