Agency for Public Management and eGovernment

Status: Superseded

Definition: Difi skal bidra til å gjøre offentleg sektor mer innovativ og har fått i oppdrag å etablere et kompetansemiljø for innovasjon i stat og kommune

Updated: 14.04.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1


General Informasjon

Organization number: 991825827

Contact

Contact name: Odd Erik Loftesnes

E-mail address:

Norway digital member: Not set