Agency for Public Management and eGovernment

Status: Superseded

Definition: Difi skal bidra til å gjøre offentleg sektor mer innovativ og har fått i oppdrag å etablere et kompetansemiljø for innovasjon i stat og kommune. Difi ble lagt ned 31.12.2019 og fra 01.01.2020 har Digitaliseringsdirektoratet ivaretatt oppgavene.

Updated: 21.03.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority


General Informasjon

Organization number: 991825827

Contact

Contact name: Odd Erik Loftesnes

E-mail address:

Norway digital member: Not set