Brønnøy kommune

Status: Gyldig

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 07.06.2018 16:40:52


Generell informasjon

Organisasjonsnummer: 964983291

Dokumenter

Avtaledokument: Ikke angitt

Avtale godkjent år:

Kontaktperson

Kontaktperson:

E-postadresse:

Norge digitaltmedlem: Ikke angitt

Kommuneinformasjon

Kommunenummer: 1813

Geografisk senterpunkt: 371165,7259938

Geografisk utstrekning:

  • Nord: 65.623852
  • Vest: 10.641886
  • Sør: 65.203917
  • Øst: 13.167037