Bioforsk

Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning.

Status: Erstattet

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.11.2018 14:01:04


Generell informasjon

Organisasjonsnummer: 988983837

Dokumenter

Avtaledokument: Ikke angitt

Avtale godkjent år:

Kontaktperson

Kontaktperson: Stein Turtumøygard

E-postadresse:

Norge digitaltmedlem: Ikke angitt