Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research

Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning.

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 11/16/2018 2:01:04 PM


General Informasjon

Organization number: 988983837

Documents

Agreement approved year: Not set

Agreement approved year:

Contact

Contact name: Stein Turtumøygard

E-mail address:

Norway digital member: Not set