Avinor

Samfunnsoppdraget til Avinor er å sikre heile Noreg gode luftfartstenester. Dette ansvaret består i å eige, drive og utvikle eit landsomfattande nett av flyplassar for sivil sektor, og ei samla flysikringstjeneste for sivil og militær sektor.

Status: Gyldig

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 30.11.2018 14:44:19


Generell informasjon

Organisasjonsnummer: 985198292

Dokumenter

Avtaledokument: Ikke angitt

Avtale godkjent år: