Artsdatabanken

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold.

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 11/30/2018 2:42:39 PM


General Informasjon

Organization number: 974767880

Documents

Agreement approved year: Not set

Agreement approved year: