Artsdatabanken

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold.

Status: Gyldig

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 30.11.2018 14:42:39


Generell informasjon

Organisasjonsnummer: 974767880

Dokumenter

Avtaledokument: Ikke angitt

Avtale godkjent år: