Artsdatabanken

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold.

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 7/2/2020 1:47:15 PM


General Informasjon

Organization number: 974767880

Documents

Agreement approved year: Not set

Agreement approved year: