https://data.geonorge.no/TilgjengelighetTettsted/so

Status: Sendt inn

Eier: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 23.01.2018 03:15:20