https://data.geonorge.no/sosi/verogklima

Status: Submitted
Updated: 21.07.2024
Owner: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Dataset

Metadatanavn
Organisasjon
Link
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/verogklima/snodager_over30_cm
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/verogklima/nullgradspasseringer
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/verogklima/snodager
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/verogklima/maks_snomengde
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/verogklima/maksimumstemperatur
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/verogklima/markvannsunderskudd
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/verogklima/middelavrenning
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/verogklima/middeltemperatur
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/verogklima/minimumstemperatur
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/verogklima/nedborsum
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/verogklima/vekstsesong
Meteorologisk institutt
https://data.geonorge.no/sosi/verogklima/normaler
Meteorologisk institutt
https://data.geonorge.no/sosi/verogklima/vindvarsel
Meteorologisk institutt
https://data.geonorge.no/sosi/verogklima/verprognoser_europeisk_arktis
Meteorologisk institutt
https://data.geonorge.no/sosi/verogklima/verprognoser_norden