https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet

Status: Submitted
Updated: 21.04.2024
Owner: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Dataset

Metadatanavn
Organisasjon
Link
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/aktsomhetskart_kvikkleireskred
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/aktsomhetskart_snoskred
Kystverket
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/beredskapsdepoter
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/brannstasjoner
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/Eksplosivanlegg
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/flom_aktsomhetsomrader
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/flomsoner
Forsvaret
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/snoskreddata_forsvaret
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/jord_flomskred_aktsomhetsomr
NORSAR
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/jordskjelvsoneringskart
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/kvikkleire
Kystverket
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/navigasjonsinstallasjoner
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/sikringstiltak
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/skredfaresoner
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/skredhendelser
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/sno_steinskred_aktsomhetsomr
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/snoskred_aktsomhetsomr
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/steinsprang_aktsomhetsomr
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/store_fjellskred
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/stormflo_havniva
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/stormflo_havniva_statistikk
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
https://data.geonorge.no/sosi/samfunnssikkerhet/tilfluktsromoffentlige