https://data.geonorge.no/sosi/natur

Status: Submitted
Updated: 21.04.2024
Owner: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Dataset

Metadatanavn
Organisasjon
Link
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/biogeografiske_regioner
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/natur/gao_no_1999_2006
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/fjordkatalogen
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/rovdyr_forvaltningsomrader
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/havomrade_forvaltningsplan
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/natur/generelle_marine_biotoper_raster
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/inngrepsfri_natur_svalbard
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/mareano_bunnprover_linjer
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/mareano_bunnprover_punkt
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/mareano_bunnprovestasjoner
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/mareno_videostasjoner
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/natur/marine_biotoper_sor_troms
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/nmv_aliste
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/sarbare_marine_habitater
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/naturtyper_utvalgte
Artsdatabanken
https://data.geonorge.no/sosi/natur/naturtyper_i_norge
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/naturvernomrader
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/naturvernomrader_foreslatte
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/nin_saltvannssjobunntyper_predikert
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/nin_saltvannssjobunntyper
Geonorge
https://data.geonorge.no/sosi/natur/fjell_over_1000m
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/sarbare_omrader
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/vannmasser_temperatur
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/vannomrader
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/natur/vannregioner
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/natur/vassdrag_verneplan