https://data.geonorge.no/sosi/landbruk

Status: Submitted
Updated: 16.07.2024
Owner: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Dataset

Metadatanavn
Organisasjon
Link
Norsk institutt for bioøkonomi
https://data.geonorge.no/sosi/landbruk/clc2000
Norsk institutt for bioøkonomi
https://data.geonorge.no/sosi/landbruk/clc2006
Norsk institutt for bioøkonomi
https://data.geonorge.no/sosi/landbruk/clc2012
Norsk institutt for bioøkonomi
https://data.geonorge.no/sosi/landbruk/clc2018
Norsk institutt for bioøkonomi
https://data.geonorge.no/sosi/landbruk/jordsmonn_wrb
Landbruksdirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/landbruk/hostbeite
Landbruksdirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/landbruk/Reindrift-Avtaleomrade
Landbruksdirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/landbruk/Beitehage
Landbruksdirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/landbruk/Reindrift-Ekspropriasjonsomrader
Landbruksdirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/landbruk/Flyttlei
Landbruksdirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/landbruk/konsesjonsomrade
Landbruksdirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/landbruk/Oppsamlingsomrade
Landbruksdirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/landbruk/Reinbeitedistrikt
Landbruksdirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/landbruk/Reindriftsanlegg
Landbruksdirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/landbruk/Trekklei