https://data.geonorge.no/sosi/geologi

Status: Submitted
Updated: 14.04.2024
Owner: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Dataset

Metadatanavn
Organisasjon
Link
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/akkumulasjonsrater_organisk_karbon
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/ankringsforhold
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/berggrunn_n250
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/berggrunn_n50
Direktoratet for mineralforvaltning
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/bergrettigheter
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/bunnfellingsomrader
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/bunnsediment_dannelse_serie
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/bunnsediment_kornstor_serie
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/bunnsediment_dannelse_detalj
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/bunnsediment_dannelse_oversikt
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/bunnsediment_dannelse_region
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/bunnsediment_kornstor_detalj
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/bunnsediment_kornstor_oversikt
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/bunnsediment_kornstor_region
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/bunntyper_fra_sjomaling
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/dybdedata_ruhet
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/gassoppkommer
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/geologisk_arv
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/gravbarhet
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/grunngass_serie
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/grunngass_detaljert
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/grunngass_oversikt
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/grunngass_regionalt
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/grunnvannsborehull
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/grus_pukk
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/losmasser
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/losmasser_forenklet_n1000
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/marin_grense
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/marine_landformer
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/marine_landskap
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/marine_sedimentasjonsmiljo_serie
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/marine_sedimentasjonsmiljo_detalj
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/marine_sedimentasjonsmiljo_region
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/mineralressurser_industrimineral_naturstein_metaller
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/mulighet_for_marin_leire
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/nadag
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/radon_aktsomhet
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/bunnreflektivitet
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/bunnreflektivitet_konfidelsiell
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/sannsylige_forekomster_korallrev_omriss
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/sannsylige_forekomster_korallrev_palitelighet
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/sannsylige_forekomster_korallrev_antall_km2
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/sedimentasjonsrater
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/sedimentmektighet_holocene
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/sedimentmektighet_kvartaer
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/sedimentobservasjoner_bilder
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/sedimentobservasjoner_prover
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/sedimentobservasjoner_video
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/seismiske_linjer
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/skjellsand_observasjoner
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/geologi/skjellsand_omrader