https://data.geonorge.no/sosi/forurensning

Status: Submitted
Updated: 23.07.2024
Owner: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Dataset

Metadatanavn
Organisasjon
Link
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/avlopsanlegg
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/folsomme_omrader
Forsvarsbygg
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/forsvarets_skyte_ovingsfelt_sjo
Forsvarsbygg
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/forsvarets_skyte_ovingsfelt_land
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/forurenset_grunn
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/menneskelig_pavirkning_marint_soppel
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/menneskelig_pavirkning_tapte_fiskeredskaper
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/mikroplast_marine_sedimenter
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/miljotilstand_vann
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/organiske_miljogifter_marine_sedimenter
Det frivillige Skyttervesen
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/skyteanlegg_dfs
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/soppel_pr_mareanostasjon
Avinor
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/stoysoner_lufthavn
Bane NOR SF
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/stoysoner_bane
Forsvarsbygg
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/stoysoner_skytebane
Forsvarsbygg
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/forsvarets_stoysoner_tyngre_vapen_skyte_ovingsfelt
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/tettbebyggelser_avlop
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/mareano_kjemidatabase
Norges geologiske undersøkelse
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/tungmetaller_uorganiske_miljoelementer_marine_sedimenter
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/utslipp_landbasert_industri
Miljødirektoratet
https://data.geonorge.no/sosi/forurensning/utslipp_petroleum