https://data.geonorge.no/sosi/energi

Status: Submitted
Updated: 16.04.2024
Owner: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Dataset

Metadatanavn
Organisasjon
Link
Statnett
https://data.geonorge.no/sosi/energi/Byggeforbudssoner
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/energi/dam
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/energi/delfelt_vannkraft
Stjørdal kommune
https://data.geonorge.no/sosi/energi/fjernvarmekonsesjon_k5035
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/energi/havvind
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/energi/kraftlinjer
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/energi/magasin
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/energi/nettanlegg
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/energi/nettkonsesjonsomrader
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/energi/sjokabler
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/energi/transformatorstasjoner
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/energi/vannkraft_utbygd_ikkeutbygd
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/energi/vindkraftverk
Norges vassdrags- og energidirektorat
https://data.geonorge.no/sosi/energi/vindressurser