https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold

Status: Submitted
Updated: 16.04.2024
Owner: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Dataset

Metadatanavn
Organisasjon
Link
Artsdatabanken
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/artskart_funn
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/artsutbredelse
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/artsutbredelse_fisk
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/artsutbredelse_sjopattedyr
Artsdatabanken
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/fremmedartlista
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/hornkoraller
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/hornkoraller_paragorgia_arborea
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/korallrev
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/mareano_produksjonsdata_bomtral
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/mareano_produksjonsdata_grabb
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/mareanoprover_artsmangfold_individer_biomasse
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/mareanoprover_bomtral_artsmangfold_individer_biomasse
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/mareanoprover_grabb_artsmangfold_individer_biomasse
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/mareanoprover_slede_artsmangfold_individer_biomasse
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/sarbare_marine_habitater
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/naturtyper_tarebiomasse
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/sarbare_marine_bunndyr_observasjonsdata
Norsk institutt for naturforskning
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/seapop_sjofugl_apent_hav_host
Norsk institutt for naturforskning
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/seapop_sjofugl_apent_hav_sommer
Norsk institutt for naturforskning
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/seapop_sjofugl_apent_hav_vinter
Norsk institutt for naturforskning
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/seapop_sjofug_hekkebestander
Havforskningsinstituttet
https://data.geonorge.no/sosi/biomangfold/videoobs_generelle_biotoper