https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter

Status: Submitted
Updated: 16.04.2024
Owner: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Dataset

Metadatanavn
Organisasjon
Link
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter1997
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter1998
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2000
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2001
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2002
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2003
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2004
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2005
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2006
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2007
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2008
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2009
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2010
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2011
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2021
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2013
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2014
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2015
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2016
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2017
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/administrative_enheter2018
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/admenheter_historisk
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/fylker
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/fylker2019
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/fylker2020
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/fylker2021
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/fylker2022
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/fylker2023
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/fylkerNy
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/kommuner
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/kommuner2019
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/kommuner2020
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/kommuner2021
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/kommuner2022
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/kommuner2023
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/kommunerNy
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/kommunerNy
Skatteetaten
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/arbeidsgiveravgiftsoner
Geonorge
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/helseregioner
Statistisk sentralbyrå
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/jordbruksstatistikk_ruter
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/norges_maritime_grenser
Geonorge
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/fylker_kommuner_klippet_etter_kyst2017
Geonorge
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/fylker_kommuner_klippet_etter_kyst2018
Geonorge
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/fylker_kommuner_klippet_etter_kyst2019
Geonorge
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/fylker_kommuner_klippet_etter_kyst2020
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/fylker_kommuner_klippet_etter_kyst2021
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/fylker_kommuner_klippet_etter_kyst2024
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/pod_grenser_hav_land
Politi og lensmannsetaten
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/politisoner_distrikter
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/postnummeromrader
Statistisk sentralbyrå
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/statistisk_rutenett_1000
Statistisk sentralbyrå
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/statistisk_rutenett_250
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_1997
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_1999
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2000
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2001
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2002
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2003
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2004
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2005
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2006
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2007
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2008
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2009
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2010
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2012
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2013
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2014
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2015
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2016
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2017
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2018
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2019
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2020
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2021
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2022
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/grunnkretser_2023
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/stemmekretser_2021
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/stemmekretser
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/valgkretser_2015
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/valgkretser_2017
Kartverket
https://data.geonorge.no/sosi/administrativeenheter/valgkretser_2019