Velge det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunen

Veilederen beskriver hvordan man kan gå frem for å velge DOK i kommunen

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Velge det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunen

Status: Valid

Version: 2.6

Updated: 2/19/2024 3:25:29 PM

Accepted: 19/02/2024

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
2.5
Superseded
Accepted
06/02/2024
Norwegian Mapping Authority
2.4
Superseded
Accepted
11/01/2022
Norwegian Mapping Authority
2.2
Superseded
Accepted
07/07/2021
Norwegian Mapping Authority
2.2
Superseded
Accepted
26/04/2021
Norwegian Mapping Authority
2.2
Superseded
Accepted
01/01/2020

No suggested documents