Veileder for produktark og kartografi

Dette dokumentet gir en innføring i hvordan produktark bør utformes, og hvilke presentasjonsregler som bør tas hensyn til ved publisering av datasett og tjenester i Norge digitalt.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Veileder for produktark og kartografi

Status: Valid

Version: Versjon 1.2 - 27.06.2014

Updated: 3/17/2016 2:52:24 PM

Accepted: 17/03/2016

No historical documents

No suggested documents