Veileder for Geonorge-registeret

Veileder som beskriver innlegging av registerinformasjon i Geonorge. Denne utgaven dekker ikke all funksjonalitet og må ses på som foreløpig.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Veileder for Geonorge-registeret

Status: Valid

Version: Versjon 0.3

Updated: 8/10/2017 9:37:12 AM

Accepted: 10/08/2017

Draft 10/08/2017

No historical documents

Title
Owner
Version
Status
Norwegian Mapping Authority
Versjon 0.2
Draft