Mareano - FAIR-veileder

FAIR-veilederen beskriver forholdet mellom FAIR-målene Findable, Accessible, Interoperable og Reusable og beskriver hvordan geodata skal leveres for å innfri FAIR-målene. En gjenbruker leveransetyper i den geografiske infrastrukturen og Geonorge; metadata, produktspesifikasjon, CSW, WMS, WFS mv.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Mareano - FAIR-veileder

Status: Valid

Version: 2.0

Updated: 4/26/2022 2:02:50 PM

Accepted: 02/02/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
1.0
Superseded
Accepted
05/10/2020

No suggested documents