Mal for presentasjonsregler

Mal som dataeiere skal bruke for å utarbeide presentasjonsregler for et datasett. Til hvert nedlastbare datasett i Geonorge.no skal det følge presentasjonsregler.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Mal for presentasjonsregler

Status: Submitted

Version:

Updated: 2/4/2016 10:50:35 AM

No historical documents

No suggested documents