Leveranseveileder

Status: Retired

Definition: Dette dokumentet er laget for å gi informasjon om og forenkle partenes arbeid med leveransene som inngår i Norge digitalt samarbeidet.

Updated: 22.08.2019
Date retired: 22/08/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: Versjon 0.71