Installasjon av programvare for arbeid med UML-modeller i SOSI-modellregister

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Installasjon av programvare for arbeid med UML-modeller i SOSI-modellregister

Status: Valid

Version: 3.0

Updated: 7/4/2024 3:15:37 PM

Accepted: 04/07/2024

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
2.3.2
Superseded
Accepted
25/07/2023

No suggested documents