GeoJSON i Kartverket

En rapport som utreder hvilke type geodata som egner seg for å gjøres tilgjengelig for brukerne som GeoJSON

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


GeoJSON i Kartverket

Status: Valid

Version: 1

Updated: 11/11/2020 11:57:37 AM

Accepted: 11/11/2020

Appoval text:
Dokumentet er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Kartverket og trenger ingen formell godkjenning. Datoen refererer til tidspunktet dokumentet ble publisert på Geonorge.

Draft 11/11/2020

No historical documents

No suggested documents