ATOM feed veileder

Status: Retired

Definition: ATOM feed er en internasjonal standard som oppfyller geodatalovens krav til nedlastingstjenester. Veilederen viser hvordan å sette opp tjenesten.

Updated: 20.02.2018
Date retired: 20/02/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 0.52 - 23.04.2014