Registreringsinstruks Fotogrammetrisk FKB-Veg

Status: Superseded

Definition: Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Veg.

Updated: 12.01.2024
Date accepted: 04/01/2023
Date superseded: 12/01/2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: 5.0 - 2023-01-01