Registreringsinstruks Fotogrammetrisk FKB-Bygning

Status: Superseded

Definition: Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Bygning.

Updated: 04.01.2023
Date accepted: 09/02/2022
Date superseded: 04/01/2023
Date draft: 08/03/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: 5.0 - 2022-01-01