Registreringsinstruks Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk

Status: Superseded

Definition: Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Arealbruk.

Updated: 12.01.2024
Date accepted: 09/02/2022
Date superseded: 12/01/2024
Date draft: 08/03/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: 5.0 - 2022-01-01